لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 30 فروردین 1397 - 16:26

مخفف RAF

Royal Air Force

نیروی هوایی سلطنتی انگلستان
RAF