لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 1 اسفند 1396 - 05:30

مخفف RAF

Royal Air Force

نیروی هوایی سلطنتی انگلستان
RAF