لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، چهارشنبه، 23 آبان 1397 - 17:38
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف SNMMI

Society of Nuclear Medicine and Molecular Imaging

انجمن پزشکی هسته‌ای و تصویربرداری مولکولی آمریکا (تأسیس ۱۹۵۴) یک سازمان نیمه دولتی و بزرگ‌ترین سازمان حرفه‌ای آمریکا در زمینه دانش پزشکی هسته‌ای و تصویربرداری مولکولی است.

این انجمن در سال ۲۰۰۷ بیش از ۱۹۰۰۰ عضو داشت و مرکز آن در ویرجینیا قرار دارد.

ژورنال آو نوکلیر مدیسین از انتشارات مهم این سازمان است.
SNMMI