لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 26 آذر 1397 - 02:09
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف INSEP

Institute of Sport, Expertise and Performance

مؤسسه‌ی ملی ورزش، مهارت و عملکرد
INSEP