لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، چهارشنبه، 23 آبان 1397 - 00:37
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف ICCS

Institute for Cognitie Science Studies

پ‍ژوهشکده علوم شناختی ICCS در سال ۱۳۷۷ کار خود را در قالب یک گروه مطالعاتی به نام «موسسه مطالعات علوم شناختی» آغاز کرد. در سال ۱۳۸۲ و با تصویب شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری به پژوهشکده علوم شناختی تغییر نام یافت.
ICCS