لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 22 آذر 1397 - 00:30
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف JSA

Japanese Standards Association

موسسه استاندارد ژاپن، در کشور ژاپن که از سال 1921 میلادی تا کنون فعالیت میکند .
JSA