لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، جمعه، 25 آبان 1397 - 05:37
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف NCAR

National Center for Atmospheric Research

مرکز ملی تحقیقات جو (NCAR) نام یک مرکز تحقیقات آب و هوایی در کلرادو آمریکا است.
NCAR