لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 24 آبان 1397 - 20:08
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف NHMFL

National High Magnetic Field Laboratory

آزمایشگاه ملی میدان مغناطیسی بالا یک مرکز علمی فدرال در ایالت فلوریدا در آمریکا است.

اداره‌کنندهٔ این آزمایشگاه دانشگاه ایالتی فلوریدا می‌باشد، و شعباتی نیز در دانشگاه فلوریدا و آزمایشگاه ملی لاس آلاموس در حال فعالیت هستند.
NHMFL