لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 24 آبان 1397 - 20:01
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف LBL

Lawrence Berkeley National Laboratory

آزمایشگاه ملی لارنس برکلی مشهور به LBL یک مرکز علمی فدرال در شهر برکلی ایالت کالیفرنیا در آمریکا است.
LBL