لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، شنبه، 26 آبان 1397 - 04:54
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف INL

Idaho National Laboratory

آزمایشگاه ملی آیداهو مشهور به (INL) یک مرکز علمی فدرال در ایالت آیداهو آمریکا است.
INL