لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، چهارشنبه، 23 آبان 1397 - 00:43
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف SPIE

Society of PhotoOptical Instrumentation Engineers

اسپای یا اس پی آی ای (انگلیسی SPIE) تاسیس ۱۹۵۵ نام یک جامعه بین المللی حرفه ای در اپتیک و فوتونیک کاربردی است.

این سازمان ۱۶۰۰۰ عضو دارد و هر ساله در رشته های متفاوتی کنفرانس برگزار کرده و ۶ ژورنال علمی منتشر می کند.
SPIE