لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، جمعه، 30 فروردین 1398 - 13:44
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف CIA

Central Intelligence Agency

آژانس اطلاعات مرکزی (سیا) یا سازمان خبر رسانی مركزی، سازمان اطلاعاتی آمریکاست که وظیفهٔ جمع آوری و تحلیل اطلاعات دربارهٔ حکومت‌ها، شرکت‌ها و افراد خارجی و گزارش این اطلاعات به حکومت آمریکا را دارد.
CIA