لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، شنبه، 24 آذر 1397 - 02:25
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف ISOBC

Iran Society Of Biophysical Chemistry

انجمن بیوشیمی فیزیک ایران
اهداف
- گسترش و ارتقای علم بیوشیمی فیزیک و علوم وابسته،
- توسعه کمی . کیفی نیروهای متخصص،
- بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه های مربوط.
ISOBC