لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 30 فروردین 1397 - 22:00

مخفف NCCAM

National Center for Complementary and Alternative Medicine

مرکز ملی پزشکی مکمل و جایگزین یکی از آژانس‌های دولتی در کشور ایالات متحده آمریکا است.
این سازمان زیر نظر موسسات ملی بهداشت ایالات متحده آمریکا اداره می‌شود.
NCCAM