لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 30 بهمن 1396 - 07:43

مخفف NCCAM

National Center for Complementary and Alternative Medicine

مرکز ملی پزشکی مکمل و جایگزین یکی از آژانس‌های دولتی در کشور ایالات متحده آمریکا است.
این سازمان زیر نظر موسسات ملی بهداشت ایالات متحده آمریکا اداره می‌شود.
NCCAM