لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، جمعه، 31 فروردین 1397 - 05:34

مخفف IBRD

International Bank for Reconstruction and Development

بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه جزئی از نهادهای سیستمهای مالی سازمان ملل است که وظیفه ترمیم و توسعه کشورهای عضو از طریق تسهیل سرمایه گذاری تولیدی را بر عهده دارد.
IBRD