لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 1 اسفند 1396 - 05:23

مخفف IBRD

International Bank for Reconstruction and Development

بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه جزئی از نهادهای سیستمهای مالی سازمان ملل است که وظیفه ترمیم و توسعه کشورهای عضو از طریق تسهیل سرمایه گذاری تولیدی را بر عهده دارد.
IBRD