لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 3 اسفند 1396 - 02:25

مخفف ETSI

European Telecommunications Standards Institute

موسسه اروپایی استانداردهای ارتباط از راه دور
ETSI