لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، جمعه، 30 فروردین 1398 - 13:05
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف ACM

Association for Computing Machinery

نام اولین انجمن علوم کامپیوتری است که در سال 1947 تاسیس شد این انجمن اولین مسابقه رسمی ICPC را در سال 1976 برگزار کرد.
ACM