لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، چهارشنبه، 7 فروردین 1398 - 06:19
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف MI6

Military Intelligence Section 6

سازمان اطلاعات و امنیت خارجی بریتانیا (Secret Intelligence Service)، به‌اختصار اس‌آی‌اس (SIS)، یکی از سازمان‌های اطلاعاتی بریتانیا و سازمان اصلی بریتانیا برای دریافت و تجزیه اطلاعات و عملیات مخفی در کشورهای خارجی است. این سازمان در نوشته‌های پارسی بیش تر به نام "اینتلیجنس سرویس" (یا گاه به غلط «اینتلیجنت سرویس») شناخته می‌شود. در بعضی منابع به آن MI6 نیز می‌گویند که کوتاه شده نام قدیمی‌تر آن Military Intelligence 6 است.
MI6