لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، يكشنبه، 5 خرداد 1398 - 13:44
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف IPCC

Independent Police Complaints Commission

کمیسیون مستقل دادخواهی پلیس لندن به اختصار IPCC، یک سازمان مستقل در بریتانیا و ولز است که مسئولیتش سرکشی و بررسی شکایات طرح شده علیه پلیس بریتانیا و ولز است.
IPCC