لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، يكشنبه، 5 خرداد 1398 - 14:29
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف HCA

united states House Committee on Appropriations

کمیسیون تخصیص بودجه مجلس نمایندگان ایالات متحده (HCA) یکی از کمیسیون‌های مجلس نمایندگان در آمریکا است.

وظیفهٔ این کمیسیون تعیین جزئیات هزینه‌های مالی دولت ایالات متحده است. به این خاطر، این کمیسیون یکی از قدرت‌مندترین کمیسیون‌ها در آمریکا است و اعضای آن جزو افراد بانفوذ به‌شمار می‌آیند.
HCA