لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، يكشنبه، 5 خرداد 1398 - 14:53
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف HUD

United States Department of Housing and Urban Development

وزارت مسکن و توسعه شهری ایالات متحده آمریکا () یکی از پانزده وزارتخانه‌های دولت فدرال ایالات متحده آمریکا است.

مقر سازمان در واشنگتن است.
HUD