لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، چهارشنبه، 7 فروردین 1398 - 05:51
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

OSI
مخفف عبارت OSI
Office of Strategic Influence
OSI یک گروه پروگرسیو راک آمریکایی ...