لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 6 خرداد 1398 - 01:34
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

OSI
مخفف عبارت OSI
Office of Strategic Influence
OSI یک گروه پروگرسیو راک آمریکایی ...