لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، چهارشنبه، 23 آبان 1397 - 00:29
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف SPL

Sound Pressure Level

مقیاس آکوستیکی اندازه گیری انرژی صوت . معمولا با واحد dB spl بیان می شود.
SPL