لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، شنبه، 26 آبان 1397 - 04:37
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف DNR

Dynamic Noise Reduction

یک (Signal Processing Circuit) جریان فرایندی سیگنال که سطح فرکانس های بالا (خش خش) را کاهش می دهد. برعکس کاهش دهنده نویز دالبی ، DNR نیاز به هیچ فرایندی در حین ضبط کردن ندارد.
DNR