مخفف کلمه MWC


( Mobile World Congress )
کنگره جهانی موبایل (انجمن GSM)
MWC
بازگشت به صفحه قبل