مخفف کلمه MWC


( Mobile World Congress ) کنگره جهانی موبایل (انجمن GSM)MWC
بازگشت به صفحه قبل