لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 27 اسفند 1397 - 22:56
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

BSSAP
مخفف عبارت BSSAP
Base Station System Application Part
قسمتی از سیستم کاربردی ایستگاه های...
IMS
مخفف عبارت IMS
IP Multimedia Subsystem
زیرسامانه چندرسانه‌ای آی‌پی به اخت...
AMTS
مخفف عبارت AMTS
Advanced Mobile Telephone System
سیستم تلفنی همراه پیشرفته (با سیست...
IMTS
مخفف عبارت IMTS
Improved Mobile Telephone Service
سرویس تلفن موبایل پیشرفته به اخت...
OLT
مخفف عبارت OLT
Offentlig Landmobil Telefoni
OLT اولین تلفن همراه زمینی در نروژ...
WCDMA
مخفف عبارت WCDMA
Wideband Code Division Multiple Access
WCDMA یکی از استانداردهای تایید شد...
IMEI
مخفف عبارت IMEI
International Mobile Equipment Identity
یک قالب واحد برای شماره سریال گوشی...