مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف اصطلاحات موبایل

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه های موبایل، خطوط ارتباطی، سیستم نرم افزاری موبایل و...
IMPS
مخفف عبارت IMPS
Instant Messaging and Presence Services
IMPS سرویس های حضور و چت استاندارد OMA...
ICE
مخفف عبارت ICE
In Case of Emergency
برخی اشخاص تصور می کنند که تمام کاربران...
HDML
مخفف عبارت HDML
Handheld Device Markup Language
زبان ارتقاء انحصاری قدیمی برای ایجاد...
FDN
مخفف عبارت FDN
Fixed Dialing Number
ویژگيی که به تلفن امکان می دهد قفل شود...
EGSM
مخفف عبارت EGSM
Extended Global System for Mobile Communications
یک باند فرکانس رادیویی کوچک که در اروپا...
CLDC
مخفف عبارت CLDC
Connected Limited Device Configuration
CLDC یک دستگاه مجازی استاندراد شده و...
BREW
مخفف عبارت BREW
Binary Run-time Environment for Wireless
BREW ( محیط زمان جریان دودویی برای بی...
AFLT
مخفف عبارت AFLT
Advanced Forward Link Trilateration
نوعی از تکنولوژی محل گوشی بر مبنای...
HSUPA
مخفف عبارت HSUPA
HighSpeed Uplink Packet Access
دسترسی سرعت بالای بسته آپلود ارتقایی...
BTS
مخفف عبارت BTS
Base Tranceiver Station
در شبکه موبایل اولین بخشی که مستقیما با...