مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف اصطلاحات موبایل

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه های موبایل، خطوط ارتباطی، سیستم نرم افزاری موبایل و...
IRIS
مخفف عبارت IRIS
Intelligent Rival Imitator of Siri
نرم افزار آیریس یا IRIS ، رقیب هوشمند...
SIRI
مخفف عبارت SIRI
Speech Interpretation and Recognition Interface
سی‌ری (Siri) یک رابط صوتی مخصوص...
WLL
مخفف عبارت WLL
Wireless Local Loop
سیستم های سرویس بی سیم که با سرویس تلفن...
USIM
مخفف عبارت USIM
User Services Identity Module
واحد شناسایی مشترک UMTS معادل سیم کارت...
TDMA
مخفف عبارت TDMA
Time Division Multiple Access
TDMA یک تکنولوژی دیجیتال موبایل است ....
T9
مخفف عبارت T9
Text input on 9 Keys
نوعی نرم افزار برای ورودی متن پیشگویانه...
SMIL
مخفف عبارت SMIL
Synchronized Multimedia Integration Language
SMIL ، استانداردی برای نمایش های سمعی و...
RSA
مخفف عبارت RSA
Rural Service Area
منطقه جغرافیایی از جمعیت که توسط دایره...
MSL
مخفف عبارت MSL
Moisture Sensitivity Level
یک کد عددی ( رمز ) که مانع از دسترسی...
MEID
مخفف عبارت MEID
Mobile Equipment Identifier
یک شماره ID که بطور جهانی برای هر تلفن...
IMSI
مخفف عبارت IMSI
International Mobile Subscriber Identity
IMSI یک شماره رمز منحصر بفرد جهانی است...