لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، چهارشنبه، 29 اسفند 1397 - 19:43
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

SMIL
مخفف عبارت SMIL
Synchronized Multimedia Integration Language
SMIL ، استانداردی برای نمایش های س...
MVNO
مخفف عبارت MVNO
Mobile Virtual Network Operator
کمپانی های بی سیم هستند که مارک، ب...
IMSI
مخفف عبارت IMSI
International Mobile Subscriber Identity
IMSI یک شماره رمز منحصر بفرد جهانی...
HDML
مخفف عبارت HDML
Handheld Device Markup Language
زبان ارتقاء انحصاری قدیمی برای ایج...
EGSM
مخفف عبارت EGSM
Extended Global System for Mobile Communications
یک باند فرکانس رادیویی کوچک که در ...