لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 5 فروردین 1398 - 21:59
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف AMTS

Advanced Mobile Telephone System

سیستم تلفنی همراه پیشرفته (با سیستم گوشی همراه پیشرفته اشتباه نشود) یکی از روش‌های ارتباطات رادیویی در نسل۰ بود، به طور اصلی در سیستم‌های رادیویی قابل حمل ژاپنی استفاده می‌شد. آن، شبیه جانشین خود یعنی HCMTS است، که در باند 900MHz اجرا می‌شد.
AMTS