لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، يكشنبه، 30 دی 1397 - 14:11
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف TD-LTE

Time-Division Long Term Evolution

اینترنت پرسرعت ثابت
TD-LTE