لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، يكشنبه، 30 دی 1397 - 14:13
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف SEID

Service Element Identification

کد مخصوص شناسایی برای سرویس تلفن همراه
SEID