لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، يكشنبه، 30 دی 1397 - 14:18
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف WLL

Wireless Local Loop

سیستم های سرویس بی سیم که با سرویس تلفن کابل سیمی محلی رقابت کرده یا جایگزین آن می شوند.
WLL