مخفف کلمه FHR


( Fetal Heart Rate ) FHR به معنی آهنگ ضربان قلب جنین است. این پارامتر معمولاً در ابتدای بارداری بین ۱۲۰ تا ۱۶۰ ضربان در دقیقه اندازه گیری می شود و از هفته ششم قابل اندازه‌گیری است. با گذشت ده هفته ضربان قلب به ۱۷۰ ضربان در دقیقه می رسد و پس از آن به ۱۳۰ ضربان کاهش پیدا می‌کند.FHR
بازگشت به صفحه قبل