لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 29 فروردین 1398 - 19:50
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

QSAR
مخفف عبارت QSAR
Quantitative Structure–Activity Relationship
وابستگی کمی کنش و ساختار یا کیوسار...
SSRIs
مخفف عبارت SSRIs
Selective Serotonin Reuptake Inhibitors
مهارکننده‌های بازجذب سروتونین با ن...
SRA
مخفف عبارت SRA
Serotonin Releasing Agent
آزادکننده سرتونین (با نماد اختصاری...
MAC
مخفف عبارت MAC
Minimum Alveolar Concentration
حداقل غلظت آلوئولی یا به اختصار MA...
EOC
مخفف عبارت EOC
Emergency Operations Center
EOC به معنای مدیریت اطلاعات، مدیری...
MAOI
مخفف عبارت MAOI
Monoamine Oxidase Inhibitor
مهارکننده‌های مونوآمین اکسیداز با ...
MM
مخفف عبارت MM
Malignant Mesothelioma
نوعی سرطان است که در ملانوسیت‌ها (...