لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 27 تیر 1398 - 05:12
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف اصطلاحات پزشکی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه های پزشکی، بیماری، آزمایش، دارویی و...
BFHI
مخفف عبارت BFHI
Baby Friendly Hospital Initiative
طرح بیمارستان دوست‌دار کودک (به اخ...
WABA
مخفف عبارت WABA
World Alliance for Breastfeeding Action
اتحاد جهانی اقدام برای شیردهی (به ...
LEEP
مخفف عبارت LEEP
Loop Electrosurgical Excision Procedure
جراحی با حلقه الکتریکی (LEEP)، که ...
JCT
مخفف عبارت JCT
Juxtaglomerular Cell Tumor
تومور سلول جنب‌گلومرولی که نام دیگ...
ENB
مخفف عبارت ENB
Esthesio Neuro Blastoma
سرطان ای‌ان‌بی یا چنگار ای‌ان‌بی (...
SAH
مخفف عبارت SAH
Sub Arachnoid Hemorrhage
خونریزی زیر عنکبوتیه، یا خونریزی س...
RDS
مخفف عبارت RDS
Respiratory Distress Syndrome
سندرم زجر تنفسی نوزادان(یا RDS) یک...