لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 27 تیر 1398 - 05:15
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف اصطلاحات پزشکی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه های پزشکی، بیماری، آزمایش، دارویی و...
VHS
مخفف عبارت VHS
Viral Hemorrhagic Septicemia
بیماری خون‌ریزی پوزه از بیماری‌های...
IHN
مخفف عبارت IHN
Infectious Hematopoietic Necrosis
بیماری فساد بخش‌های خونساز (IHN) ی...
IPN
مخفف عبارت IPN
Infectious Pancreatic Necrosis
فساد عفونی لوزالمعده از بیماری‌های...
ALS
مخفف عبارت ALS
Amyotrophic Lateral Sclerosis
بیماری اسکلروز جانبی آمیوتروفیک (A...
BNCT
مخفف عبارت BNCT
Boron Neutron Capture Therapy
درمان با گیراندازی نوترون بور مشهو...
TENS
مخفف عبارت TENS
Transcutaneous Electrical Neural Stimulation
TENS یک شبیه ساز سیگنالهای عصبی ا...
SSRI
مخفف عبارت SSRI
Selective Serotonin Reuptake Inhibitor
مهارکننده‌های بازجذب سروتونین با ن...
CT
مخفف عبارت CT
Computed Tomography
مقطع‌نگاری رایانه‌ای یا برش‌نگاری ...
AIDS
مخفف عبارت AIDS
Acquired immune deficiency syndrome
ایدز به معنی نشانگان نقص ایمنی اکت...
ER
مخفف عبارت ER
Endoplasmic Reticulum
شبکهٔ درمیان‌یاخته‌ای یا شبکهٔ آند...
HIV
مخفف عبارت HIV
Human immunodeficiency virus
اچ‌آی‌وی ویروسی است که با مختل کرد...