لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 29 فروردین 1398 - 19:16
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

TENS
مخفف عبارت TENS
Transcutaneous Electrical Neural Stimulation
TENS یک شبیه ساز سیگنالهای عصبی ا...
SSRI
مخفف عبارت SSRI
Selective Serotonin Reuptake Inhibitor
مهارکننده‌های بازجذب سروتونین با ن...
CT
مخفف عبارت CT
Computed Tomography
مقطع‌نگاری رایانه‌ای یا برش‌نگاری ...
AIDS
مخفف عبارت AIDS
Acquired immune deficiency syndrome
ایدز به معنی نشانگان نقص ایمنی اکت...
ER
مخفف عبارت ER
Endoplasmic Reticulum
شبکهٔ درمیان‌یاخته‌ای یا شبکهٔ آند...
HIV
مخفف عبارت HIV
Human immunodeficiency virus
اچ‌آی‌وی ویروسی است که با مختل کرد...
ICD
مخفف عبارت ICD
International Classification of Diseases
طبقه بندی بیماری‌ها به معنای مرتب ...
DSM
مخفف عبارت DSM
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder ...
متخصصان بهداشت روانی برای بر چسب گ...
MIM
مخفف عبارت MIM
Mendelian Inheritance in Man
پروژه میراث مندلی در انسان (امیم) ...
BOLD
مخفف عبارت BOLD
Blood Oxygenation Level Dependent Imaging
تصویرگیری BOLD یا تصویربرداری وابس...