لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، يكشنبه، 28 بهمن 1397 - 07:20
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

FMRI
مخفف عبارت FMRI
Functional Magnetic Resonance Imaging
تصویرسازی تشدید مغناطیسی کارکردی، ...