لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 29 فروردین 1398 - 19:20
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

URTI
مخفف عبارت URTI
Upper Respiratory Tract Infection
عفونت دستگاه تنفسی فوقانی مختصرا U...
URI
مخفف عبارت URI
Upper Respiratory Infection
عفونت دستگاه تنفسی فوقانی مختصرا U...
ADHD
مخفف عبارت ADHD
Attention Deficit Hyperactivity Disorder
اختلال کم‌توجّهی - بیش‌فعالی (ADHD...
GCSF
مخفف عبارت GCSF
Granolocyte Colonization Stimulating Factor
فاکتور تحریک‌کننده کولونیزاسیون گر...
APA
مخفف عبارت APA
American Academy of Pediatrics
آکادمی پزشکی اطفال آمریکا (APA) در...
FMRI
مخفف عبارت FMRI
Functional Magnetic Resonance Imaging
تصویرسازی تشدید مغناطیسی کارکردی، ...