لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، چهارشنبه، 23 آبان 1397 - 10:09
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف TSH

Thyroid Stimulating Hormone

هورمون محرکه تیروئید (TSH) هورمونی است که از بخش قدامی غده هیپوفیز آزاد می‌شود.
TSH