مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف MDMA

MethyleneDioxyMethAmphetamine

اِکستازی (MDMA) دارویی از گروه آمفتامین و فنتیل‌آمین است. ام‌دی‌ام‌ای در بین عموم مردم بیش‌تر با نام اِکستازی (EX یا XTC) شناخته می‌شود. MDMA باعث افزایش آزادسازی «سروتونین»، «دوپامین» و «نورآدرنالین» در سیناپس و مهار باز جذب آنان می‌گردد.[۳] قرص اکس شادی‌آور است و احساس صمیمیت با دیگران را به وجود می‌آورد و اضطراب فرد را کاهش می‌دهد. سازندهٔ این قرص الکساندر شولگین انگلیسی آمریکایی بود که آن را در سال ۱۹۷۶ جهت درمان برخی اختلالات روانی ساخته بود.MDMA ارسال نظر

ارسال نظر