لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، چهارشنبه، 30 مرداد 1398 - 15:44
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PAP

Pulmonary Artery Pressure

PAP فشار شریان ریوی را نشان می‌دهد.
PAP