لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، چهارشنبه، 30 مرداد 1398 - 16:22
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف TR

Tricuspid Regurgitation

نارسایی دریچه تریکوسپید یا همان دریچه سه‌لختی است.

TR