لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، چهارشنبه، 30 مرداد 1398 - 15:45
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف NL

Normal

nl در پزشکی به معنای نرمال ( عادی یا طبیعی ) معنی دارد.
NL