لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، چهارشنبه، 30 مرداد 1398 - 15:44
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف EFW

Estimated Fetal Weight

EFW به معنی وزن تخمینی جنین درون رحم در سونوگرافی هست و همانطور که از نامش پیداست، اندازه وزن جنین را مشخص خواهد کرد.
EFW