لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 30 بهمن 1397 - 21:09
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف GHB

Gamma HydroxyButyrate

نوعی داروی مخدر

خطرات: تهوع، خواب آلودگی، احساس گم‌گشتگی، تشنج و مشکلات تنفسی.
GHB