لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 30 بهمن 1397 - 20:17
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف DFSA

Drug-Facilitated Sexual Assault

آزار جنسی از راه دارو
DFSA