لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 30 بهمن 1397 - 20:24
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف QWK

Quater Week

استفاده دارو، هفته ای یکبار
QWK