لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 30 بهمن 1397 - 20:58
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف SCC

Squamous-Cell Carcinoma

کارسینوم سلول-سنگفرشی (SCC) یا سرطان سلول سنگفرشی ( یا SqCC) سرطان از یک نوع سلول بافت پوششی، سلول سنگفرشی است. این سلول‌ها بخش عمده‌ای از اپیدرم پوست، و این سرطان یکی از اشکال عمده‌ای از سرطان پوست است.
SCC