لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، چهارشنبه، 29 اسفند 1397 - 14:39
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف IUGR

Intra Uterine Growth Restriction

محدودیت رشد داخل رحمی (IUGR).
این محدودیت شرایطی را نشان می‌دهد که در آن جنین توانایی رسیدن به اندازه بالقوه ژنتیکی را به دست نیاورد.
IUGR