لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، يكشنبه، 28 بهمن 1397 - 06:52
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف SHOT

Serious Hazards of Transfusion

خطرات جدی انتقال خون
SHOT