لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، جمعه، 27 مهر 1397 - 00:47
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف OD

Omne in Die

هر روز / یکبار در روز (در بریتانیا بر qd ترجیح داده می‌شود )
OD