لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 26 مهر 1397 - 23:48
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف LIN

Linimentum

لینیمان (محلولی از یک دارو در یک حامل روغنی، صابونی یا الکلی که برای مالش بر روی پوست به کار می‌رود)
LIN